Program Picture

پادکست هفت

درباره نوسازی یک جامعه و حکومت – بخش ۱

۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

در گفتگوی امروز با آقایان دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان و آرمین اشراقی، استاد دانشگاه در رشته مطالعات خاورمیانه، همراه می‌شیم و درباره موضوع نوسازی یک جامعه و حکومت با هدف برقراری عدالت گپی می‌زنیم. در این گفتگو به ریشه‌های تاریخی و فرهنگی این پدیده پرداختیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه