پروژه‌های فوندائیک در زمینه کشاورزی

Program Picture

خبر هفت

پروژه‌های فوندائیک در زمینه کشاورزی
۱۶ تیر ۱۴۰۲

در خبر هفت این هفته مروری داریم بر قسمتی از پادکست خبری جامعه بهائی که پروژه‌های فوندائیک در زمینه کشاورزی را بررسی می‌کنه. در این قسمت پادکست، لزلى استوارت، مدیر اجرایى فوندائیک، با سرویس خبرى در مورد برخى از پروژه‌های موسسه فوندائیک، به ویژه پروژه‌های متمرکز بر حوزه‌هاى کشاورزى، تولید و توزیع مواد غذایى گفتگو می‌کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه