قسمت ۱۸ – گفتگوهای آخر

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۱۸ – گفتگوهای آخر
۲۶ دی ۱۴۰۱

آقای ابیضی: به این فکر کن که با این کارت داری چه خدمتی به امیر و نوجوونایی مثل اون می‌کنی. داری کمک‌شون می‌کنی که خودشون راهشون رو تو زندگی پیدا کنن و با هر مد تازه‌ای که باب می‌شه و با هر موجی به طرفی کشیده نشن. رسانه‌ها رو که دیدی چطور به دلخواه خودشون با روح و روان آدما بازی می‌کنن و به خصوص نوجوونا چقدر در مقابل‌شون آسیب‌پذیرن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه