قسمت ۱۷ – زن و مرد

Program Picture

سلام همسایه

قسمت ۱۷ – زن و مرد
۱۹ دی ۱۴۰۱

ببینین هیچ دلیل اخلاقی، عملی و یا بیولوژیکی برای توجیه عدم تساوی زن و مرد وجود نداره. این قضیه خیلی ساده و روشنه. سال‌هاست می خوان برتری مردا رو توجیه علمی کنن، اما علم قاطعانه و بدون هیچ تردیدی ثابت کرده که تبعیض‌هایی که علیه زنان اعمال می‌شه، هیچ مبنای بیولوژیکی و علمی نداره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه