کتاب: وسط این کتاب یک دیوار است

Program Picture

آیین آینه

کتاب: وسط این کتاب یک دیوار است
۰۹ دی ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته، آنیتا ما رو با کتاب «وسط این کتاب یک دیوار است» اثر جان ایجی آشنا می‌کنه. کتابی که سعی داره کودکان رو برای پذیرش تفاوت‌ها و توانایی‌ها آماده بکنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه