کتاب: رمان بادبادک باز

Program Picture

آیین آینه

کتاب: رمان بادبادک باز
۳۰ دی ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته آنیتا ما رو با رمانی از یک نویسنده افغانستانی با عنوان «بادبادک باز» آشنا می‌کنه. خالد حسینی نویسنده این رمان سعی می‌کنه تصویر بکر و دسته اول از روابط انسانی در کشور افغانستان ارائه کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه