کتاب: انسان در جستجوی معنا

Program Picture

آیین آینه

کتاب: انسان در جستجوی معنا
۲۵ آذر ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته آنیتا ما رو با کتاب «انسان در جستجوی معنا» اثر ویکتور فرانکل آشنا می‌کنه. کتابی که سعی داره ما رو برای یافتن معنای زندگی همراهی کنه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه