کتاب: رویاهای فلسفی یک روان‌کاو

Program Picture

آیین آینه

کتاب: رویاهای فلسفی یک روان‌کاو
۰۴ آذر ۱۴۰۱

در برنامه آئین آینه این هفته آنیتا ما رو با کتاب «رویاهای فلسفی یک روان‌کاو» اثر ایمان صحاف قانع آشنا می‌کنه. نویسنده سعی داره در این کتاب پیش فرض‌های رایج روان درمانی رو با نگاعی پرسش‌گرانه مورد بررسی قرار بده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه