Program Picture

بارقه‌های امید

قسمت اول
۰۹ بهمن ۱۴۰۲

دختر جوانی بعد از مدتی به روستای خود بازمی‌گردد و تصمیم می‌گیرد با چند نفر از نوجوانان آن روستا، یک گروه نوجوانان تشکیل دهد. او سپس با والدین این نوجوانان ملاقات می‌کند تا درباره برنامه تواندهی روحانی نوجوانان با آنها صحبت کند. اما این کار به همان آسانی که فکر می‌کند نیست.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه