بارقه‌های امید

program picture

بارقه‌های امید

این برنامه به معرفى طرح تواندهی روحانی نوجوانان که به منظور یادگیرى و شکوفایی توانایی‌ها و استعدادهاى نوجوانان ایجاد شده، می‌پردازد و جریان تمثیلى تشکیل یک گروه نوجوانان، در یک روستا را شرح می‌دهد.
این گروه‌ها برای نوجوانان محیطی فراهم می‌سازند که بتوانند دیدگاه‌های خود را مورد بحث قرار دهند و یک هویّت اخلاقی قوی در وجودشان شکل گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه