عشق گذشته و تاثیرش بر زندگی حال

Program Picture

اتاق مشاوره

عشق گذشته و تاثیرش بر زندگی حال
۱۲ آبان ۱۳۹۹

داستان این قسمت درباره‌ زن و شوهری است که مرد فکر می‌کند همسرش همچنان درگیر عشق گذشته‌اش است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه