Program Picture

اتاق مشاوره

اعتیاد
۲۶ آبان ۱۳۹۹

داستان این قسمت درباره‌ علاقه‌ مردی به زنی است که زن در گذشته معتاد به شیشه بوده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه