تفاوت عقیده و فرهنگ

Program Picture

اتاق مشاوره

تفاوت عقیده و فرهنگ
۰۵ آبان ۱۳۹۹

گفتگو درباره دو شخص که با تفاوت فرهنگی یا تفاوت مذهبی، قصد ازدواج دارند و توصیه‌هایی به آنها به ویژه در مورد فرزندانی که از این ازدواج، پا به عرصه وجود خواهند گذاشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه