تاثیر زیاد مادر بر همسر

Program Picture

اتاق مشاوره

تاثیر زیاد مادر بر همسر
۳۱ شهریور ۱۳۹۹

داستان این قسمت داستان یک دختر ۲۸ ساله و نامزد ۲۵ ساله‌اش است که مرد داستان بسیار تحت تاثیر مادرش است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه