Program Picture

داستان‌های خاله خورشید

پاکی و خلوص
۳۰ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی در مورد درخت بزرگی تعریف می‌کنه که تو حیاط خونه‌ یه خانواده شاد و سرحال رشد کرده. یه روز مرد همسایه چیزی می‌گه که باعث می‌شه پدر خانواده به فکر فرو بره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه