Program Picture

داستان‌های خاله خورشید

صدق و راستی
۰۹ تیر ۱۴۰۰

در این قسمت خاله خورشید داستانی تعریف می‌کنه در مورد پادشاهی که به گل‌ها خیلی علاقه داره. این پادشاه برای خودش دنبال جانشین می‌گشت و برای این کار از گل‌ها کمک می‌گیره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه