داستان‌های خاله خورشید

program picture

داستان‌های خاله خورشید

“داستان‌های خاله خورشید” مجموعه داستان‌هایی برای اطفال با موضوع فضائل انسانی مثل صداقت، فروتنی، قلب پاک، شادی و… می‌باشد که با هدف پرورش بعد روحانی کودکان تهیه گردیده است.
داستان‌های خاله خورشید در هر قسمت از نمایش باران و فاران نیز ارائه می‌گردد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه