ادیان الهی قبل از دیانت بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

ادیان الهی قبل از دیانت بهائی
۲۶ مرداد ۱۳۹۹

آیا بهائیان ادیان قبل از خود را قبول دارند؟ این پرسشی است که تقریبا همیشه از بهائیان پرسیده می‌شود. در این قسمت از برنامه پاسخی به این پرسش بشنوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه