روحانیون در آیین بهائی

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

روحانیون در آیین بهائی
۰۲ شهریور ۱۳۹۹

چرا در آیین بهائی طبقه‌ روحانی حذف شده است؟ مگر برای راهنمایی مردم احتیاج به روحانیون نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه