قسمت ۴ – پشیمانی و سردرگمی

Program Picture

پاورقی‌های من و صهبا

قسمت ۴ – پشیمانی و سردرگمی
۱۳ اسفند ۱۳۹۹

وقتی فهمیدم صهبا و خانواده او که صاحب‌خانه جدید من بودند بهائی هستند از طرفی از سکونت در این خانه پشیمان شده بودم و از طرفی هم از جستجوی مجدد برای یافتن محل دیگری هراس داشتم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه