Program Picture

آیه‌های ملکوت

قسمت ۴۵
۰۷ مرداد ۱۴۰۰

بیاناتی از حضرت عبدالبهاء مبین آثار بهایی درباره تعدیل معیشت، فقر و ثروت بی‌نهایت، و توجه اغنیا به نیاز جامعه و یتیمان و فقرا.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه