عدالت اقتصادی

Program Picture

نکته

عدالت اقتصادی
۰۷ مرداد ۱۴۰۰

ده درصد کارایی‌تو ببر بالا، بیست درصد حقوقتو می‌برم بالا. مطمئن باش که خیر و صلاحتو می‌خوام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه