زندگی شگفت انگیز

Program Picture

نکته

زندگی شگفت انگیز
۰۱ آبان ۱۳۹۹

خصوصیات یک زندگی شاد و شگفت‌انگیز چیست؟ آیا نگاه همه به این نوع زندگی یکی است؟ چه عواملی یک جامعه را شاد و سعادتمند نگاه می‌دارد. باز هم قلم سهراب مظفری و اجرای خوب رامان شکیب در نکته.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه