نوروز و برنامه‌ریزی

Program Picture

در ستایش آغاز

نوروز و برنامه‌ریزی
۰۲ فروردین ۱۴۰۰

شما چقدر اهل برنامه‌ریزی کردن‌های سال نو هستید؟ چقدر برایتان مهم است که سال نو را با کوله‌باری از اهداف شروع کنید و لیستی از کارها ردیف کنید که تا آخر سال باید انجام شده باشند و جلوی‌شان تیک خورده باشد؟ لیست‌تان چقدر پر و پیمان است؟ طولانی است و پر از کارهای خرده ریز، یا کوتاه است و چند تا هدف بزرگ دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه