نوروز به یاد ماندنی

Program Picture

در ستایش آغاز

نوروز به یاد ماندنی
۰۴ فروردین ۱۴۰۰

قدیم‌ترها، کوچک که بودم، نوروز برایم تعطیلی دو سه هفته‌ای بود. شوق عیدی‌ها، خرید کفش جدید که پاشنه‌هایش تق تق صدا بدهد و مهمانی‌های پی در پی که با خوشی دیدن خاله و بچه‌های خاله آغاز می‌شد و با غصه جدا شدن از آن‌ها، تمام.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه