نوستالژی نوروز

Program Picture

در ستایش آغاز

نوستالژی نوروز
۰۱ فروردین ۱۴۰۰

نوروز برای شما یادآور چیست؟ برای من یادآور چند چیز است. اول از همه گاری‌های گل. گل‌های بنفشه که رنگ به رنگ در جعبه‌های چوبی ردیف شده‌اند و همیشه یا حداقل در خیالات و خاطرات من، پیرمردی سر می‌رسد و آن‌ها را جا به جا در باغچه‌ها می‌کارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه