لج‌بازی در فرزندان

Program Picture

اتاق مشاوره

لج‌بازی در فرزندان
۲۳ فروردین ۱۴۰۰

مادری پسری دارد که لج‌بازی می‌کند به خصوص زمانی که در حضور دیگران هستند. سوالش این است که چه باید کرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه