روش آموزشی مونتسوری – بخش ۱

Program Picture

اتاق مشاوره

روش آموزشی مونتسوری – بخش ۱
۲۰ بهمن ۱۳۹۹

در این قسمت پدر و مادری از خانم روحی وحید می‌پرسند که آیا روش مونتسوری برای کودکان مناسب است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه