بی‌نظمی در فرزندان

Program Picture

اتاق مشاوره

بی‌نظمی در فرزندان
۱۳ بهمن ۱۳۹۹

در داستان این قسمت، مادری از بی‌نظمی فرزندش گلایه دارد و دنبال راه حل می‌گردد. خانم روحی وحید راه‌کارهای مناسب وضعیت را ارائه می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه