اعتیاد در نوجوانان

Program Picture

اتاق مشاوره

اعتیاد در نوجوانان
۲۲ دی ۱۳۹۹

مادر یک نوجوان از پنهان‌کاری نوجوانش و دوستان نابابی که دارد شکوه دارد و نگرانی خودش را با ما در میان گذاشته است. او حتی نگران است که فرزندش معتاد شده باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه