کنترل خشم و عصبانیت

Program Picture

اتاق مشاوره

کنترل خشم و عصبانیت
۰۸ دی ۱۳۹۹

چگونه خشم و عصبانیت یا پرخاشگری را در خودمان و فرزندان‌مان کنترل کنیم و به حالت اعتدال در آوریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه