Program Picture

پاراگراف

وفاداری
۲۷ آذر ۱۳۹۹

نه در این عالم دنیا که در آن عالم عقبی، همچنان بر سر آنم که وفادار تو باشم. می‌توان از این زیبا‌تر، در وصف وفا چیزی پیدا کرد؟ بی‌‌راه نیست که سعدی را استاد سخن لقب داده‌اند. تو این بیت جوری با کلمات بازی کرده که هر کسی را به وفاداری تشویق و ترغیب می‌کند. اما این وفا، که میان صفت‌ها شیرین‌ترین است، چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه