Program Picture

دوستان پویا

قسمت ۱۲ – علم بهتر است یا ثروت؟

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

موضوع همیشگیِ انشا: علم بهتر است یا ثروت؟

آیا بدون دانش کافی می‌توان تغییری به‌ وجود آورد و آیا ممکن است جامعه‌سازی بدون داشتن آگاهی تاثیرات نامطلوبی را به وجود بیاورد؟ چگونه هر کس با هر میزان از دانش قادر است در فرایند جامعه‌سازی نقش ایفا کند؟ دوستان پویا در آخرین شب سفر خود نگران حال فرشادند و در میانه‌ گفتگو به این موضوعات می‌پردازند. آن‌ها در نهایت تصمیم می‌گیرند که اول صبح باز گردند که در راه بازگشت …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه