دوستان پویا

Program picture

دوستان پویا

جوانان بهائی هم‌چون سایر جوانان به دوستی‌ها، دورهمی‌ها، بیرون رفتن‌ها و خوش‌گذرانی‌ها علاقه‌مندند و چون سایر جوانان به‌ دنبال آینده‌ بهتر برای خود هستند. اما در این میان از جامعه‌ پیرامون خود غفلت نمی‌ورزند و همواره در گفت‌‌وگوهای هدفمندِ خود در صدد رسیدن به جامعه‌ای پویا و همدل‌اند و در مسیر بهبود عالم در کنار تمام کسانی‌اند که دغدغه‌ دنیایی بهتر را دارند و رسیدن به مقصد را جز با همراهیِ همه میسر نمی‌بینند. دوستانِ پویا، داستان گروهی از این جوانان است؛ پویا، نگار، شیدا و فرشاد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه