Program Picture

دوستان پویا

قسمت ۱۰ – فوتبال بانوان یا فوتبال با بانوان

۲۳ فروردین ۱۴۰۰

آیا زنان و مردان با هم برابرند و سلایق و نیازهای مشابه دارند؟ یا حقوق برابر به منزله‌ داشتن موقعیت‌های برابر است؟ اگر زنان موقعیت‌های مشابه مردان داشته باشند چه نقشی در فرایند جامعه‌سازی ایفا خواهند کرد؟ چگونه می‌توان به تساوی دست یافت؟

دوستان پویا در تقسیم وظایف خود در سفر، به بحث پیرامون این مطلب می‌پردازند و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه