Program Picture

دوستان پویا

قسمت ۱۱ – پیر شی جوون

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

آیا دادن موقعیت به جوانان به منزله‌ ریسک‌پزیری‌ و حذف بزرگ‌ترهاست؟ چگونه می‌توان اعتماد جامعه را برای بهره‌مندی از جوانان در فرایند جامعه‌سازی بالا برد؟ دوستان پویا در ادامه‌ سفر خود برای تقسیم کار مسابقاتی برگزار می‌کنند. گروه بازنده کدام است و چه مسئولیتی را باید بپذیرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه