Program Picture

از گذشته تا هنوز

علاقه عبدالبهاء به ایران

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰

عبدالبهاء گر چه از کودکی از ایران تبعید شد ولی همیشه خود را یک ایرانی می‌دانست و به ایران علاقه داشت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه