Program Picture

از گذشته تا هنوز

عبدالبهاء و وحدت نژادی

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

عبدالبهاء در سفر خود به آمریکا بدون واهمه و هیچ گونه تردیدی از برابری انسان‌ها از هر نژاد، رنگ و ملیتی سخن گفت و بر وحدت نژادی تاکید کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه