Program Picture

از گذشته تا هنوز

عبدالبهاء و زبان فارسی

۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

این برنامه به علاقه عبدالبهاء به زبان فارسی و تاکید بر اهمیت یادگیری آن می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه