«ظلم و ستم در ظلمت کذب و نادرستی نشو و نما می‌کند»

Program Picture

این روزها

«ظلم و ستم در ظلمت کذب و نادرستی نشو و نما می‌کند»
۰۹ آبان ۱۴۰۱

تاملی در بخشی از پیام بیت العدل اعظم مورخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه