رضا کمال (شهرزاد) – بخش ۱

Program Picture

صفحه نمایش - فصل ۱

رضا کمال (شهرزاد) – بخش ۱
۲۱ خرداد ۱۳۹۶

این هفته اولین بخش از سرگذشت رضا کمال معروف به شهرزاد رو می‌شنوید.
نمایش: «حرم خلیفه هارون الرّشید» یا «عزیز و عزیزه» – بخش 1.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه