قیامت و تاریکی ماه و خورشید

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

قیامت و تاریکی ماه و خورشید
۲۱ مهر ۱۳۹۸

می‌گویند در قیامت ماه و خورشید تاریک می‌شوند؛ آیا این امکان پذیر است؟ آیا تفسیر خاصی دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه