آیا بهاءالله خداست؟

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

آیا بهاءالله خداست؟
۰۷ مهر ۱۳۹۸

من از یکی از دوستانم شنیدم که می‌گفت شما بهائیان پیامبرتان بهاءالله را خدا می‌دانید و او را به جای خداوند پرستش می‌کنید. آیا اینطور است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه