Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

زنان و بیت‌العدل
۱۴ مهر ۱۳۹۸

با اینکه بسیار تاکید بر این دارید که حقوق زنان و مردان در دیانت بهائی مساوی است، پس چرا اجازه وارد شدن زنان به بیت العدل را نمی‌دهید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه