Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

جنگ و بهائیان
۱۹ آبان ۱۳۹۸

اگر کشوری که زندگی می‌کنید درگیر جنگ شود، آیا شما بهائیان هم به میدان جنگ می‌روید؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه