فرو افتادن ستارگان

Program Picture

صد پرسش صد پاسخ

فرو افتادن ستارگان
۱۲ آبان ۱۳۹۸

در قیامت ستارگان فرو می‌ریزند. آیا امکان‌پذیر است که ستارگان از آسمان بیفتند؟ آیا این خرافه است یا واقعیت چیز دیگری است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه