وابستگی به بزرگترها

Program Picture

شوق یادگیری

وابستگی به بزرگترها
۱۱ دی ۱۳۹۵

چرا عده‌ای از کودکان، به خصوص کلاس اوّلی‌ها، برای انجام تکالیفشان وابسته به پدر و مادر هستند؟ بشنوید نظر کارشناس برنامه را.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه