اختلال در یادگیری – بخش ۱

Program Picture

شوق یادگیری

اختلال در یادگیری – بخش ۱
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند، از نظر عقلی و هوشی ضعیف نیستند، بلکه حواس پنجگانه آن‌ها در سنین اولیّه تقویت نشده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه