«سیستم‌های غذایی عادلانه، پایدار و تاب‌آور»

Program Picture

این روزها

«سیستم‌های غذایی عادلانه، پایدار و تاب‌آور»
۲۶ تیر ۱۴۰۲

بیانیه جدیدی از جامعه جهانی بهائی ملاحظاتی درباره ایجاد یک سیستم پایدار و عادلانه غذایی در سطح جهانی مطرح می‌کند و خواستار بررسی عمیق چالش‌های سیستماتیک می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه