مقصد خداوند چیست؟

Program Picture

سپهر سخن - فصل ۴

مقصد خداوند چیست؟
۲۶ آذر ۱۳۹۸

حضرت ولی امرالله می‌فرمایند: مقصد خداوند چیزی جز این نیست که از طریقی که فقط خود می داند عصر بزرگ و زرینی را آغاز کند و جهان را از شر درد و رنج و جنگ و ستیز برهاند. اوضاع جهان در این ایام بسی تاریک است اما آینده‌ دورش چنان درخشان و چنان پرتوافشان است که اینک تصویرش در این زمان بر صفحه‌ دیدگان ما هرگز نقش نبندد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه